Medstudy - לימודי רפואה בחו"ל

הסמל של צבא הגנה לישראל

הלימודים במכינה מוכרים לשימוש בכספי הפיקדון לחיילים משוחררים

סטודנטים מספרים

ד"ר ודים יגאל

למד בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת מסריק בברנו ובהמשך בפקולטה לרפואה בצפת, היום רופא בבי"ח כרמל.

נשוי ליעל.
גם אני הגעתי לברנו אחרי חמישה פסיכומטרים מוצלחים, אך לא מוצלחים מספיק. אמנם חששתי מהלימודים בחו"ל, אבל עם זאת, ההרפתקה שעמדתי להיכנס אליה קרצה לי. שישים ק"ג במזוודות, גיטרה, ארבעה מפרטים ואשתי – והופ, אנחנו בחיים החדשים.

אחרי ארבע סמסטרים, כמות נכבדת של שלג ומצבור מטורף של חוויות חדשות הרגשתי שאני סטודנט אירופאי מהמניין.

הלימודים היו בהחלט לא פשוטים. הדרישות שהציבו לנו כאן היו בהחלט גבוהות ומאוד מאתגרות.

זכינו להכיר אנשים מכל העולם ולפתח חברויות חדשות, החל מהחבר האירני והמשך בחברים פורטוגזים, נורווגים, בריטים ועוד.

היום אני יכול לומר בביטחון שלא הייתי מחליף את החוויה הזו בעד שום הון שבעולם.

לאחר שלוש שנים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת מסריק בברנו, ודים התקבל ללימודי רפואה בפקולטה בצפת (שלוחת אוניברסיטת בר אילן) והיום רופא בבי"ח כרמל.

ודים יגאל - לומד לימודי רפואה בחו"ל, בוגר מכינת MedStudy
גלילה לראש העמוד