תוכנית הלימודים בקורס MedStudy

תוכנית הקורס נסמכת על דרישות הקבלה של הפקולטות האירופאיות למקצועות הרפואה.

קורס ההכנה ללימודי רפואה בחו"ל ידוע גם כמכינה ללימודי רפואה בחו"ל מקנה ידע מקצועות כימיה, ביולוגיה ופיסיקה.
בנוסף מקנה הקורס הרגלי למידה נכונים ומפתח אסטרגיות למידה שבהן יעזרו התלמידים בהמשך לימודיהם בפקולטה.

תוכנית הקורס נועדה לתת מענה מקיף ללימוד כל הנושאים הנדרשים בכדי לעבור בהצלחה את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות בחו"ל. להלן עיקרי הנושאים המועברים בקורס:

פיסיקה

מבוא לפיסיקה וקינמטיקה
 • א. יחידות פיסיקליות וסיווגם לגדלים ווקטוריים וגדלים סקלריים
 • ב. מושגים קינמטיים בסיסיים ותיאור תנועה -מקום כפונקציה של הזמן
 • ג. תנועה קצובה (מהירות קבועה) לאורך קו ישר ומהירות ממוצעת
 • ד. תנועה במהירות משתנה
 • ה. תנועה בתאוצה קבועה
 • ו. תנועה בתאוצה משתנה
 • ז. מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה במישור
 • ח. נפילה חופשית וזריקה אנכית
 • ט. זריקה אופקית
 • י. וקטורים (חיבור וחיסור וקטורים)
 • יא. זריקה משופעת (תנועת קליעים)
 • יב. ניתוח בעיות ופתרונם

דינמיקה

 • כוחות ומדידתם (מתיחות, כוח נורמלי ,כוח חיכוך, קפיץ)
 • מסה ומשקל (כוח הכובד והמסה כמדד לעצמתו)
 • חוקי ניוטון
 • יישום חוקי ניוטון (פתרון בעיות)
 • מערכות ייחוס
 • ניתוח בעיות ופתרונם
 • תנועה מעגלית
 • כוח ותאוצה רדיאלי (צנטריפטאלי)
 • כוח צנטריפוגלי (ניתוח מערכות ייחוס)
 • ניתוח בעיות ופתרונן

 עבודה ואנרגיה

 • הכרת סוגי האנרגיה המכאנית
 • הגדרת עבודה
 • כוחות משמרים
 • משפט עבודה ואנרגיה
 • ניתוח בעיות ופתרונם
 • הספק ונצילות

מתקף ותנע, מומנטים

 • חוק שימור התנע
 • התנגשויות בין גופים
 • מומנטים

תנועה הרמונית פשוטה

 • תנועה מחזורית, תנודות ותנודות הרמוניות
 • נוסחאות קינמטיות לתיאור תנועתו של אוסצילטור הרמוני
 • תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי ותנודות של מטוטלת פשוטה

כבידה

 • חוק הכבידה
 • רקע היסטורי וחוקי קפלר
 • יישום חוקי קפלר (תנועת לוויינים)
 • המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה

אלקטרוסטטיקה

 • חוק קולון
 • הגדרת השטף החשמלי
 • חוק גאוס
 • שדה חשמלי
 • אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

אלקטרודינמיקה

 • הגדרת מושגים: מתח חשמלי, זרם חשמלי (זרם ישר), התנגדות, הספק
 • חוק אוהם
 • התרת מעגלים חשמליים (צורות חיבור שונות של נגדים במעגל חשמלי)
 • חוקי קירכהוף
 • קיבול חשמלי
 • טעינה ופריקה של קבלים
 • זרם חילופין
 • עקרון פעולה של שנאי, גנרטור
 • סלילים, השראה

אופטיקה גיאומטרית, פוטומטריה, גלים

 • ראיית עצמים, אפיון האור, ייצוג באמצעות קרניים
 • החזרת אור: חוקי ההחזרה, דמות במראה מישורי
 • שבירת אור: חוקי השבירה, החזרה חלקית ומלאה
 • עדשות כדוריות דקות: מהלך האור ויצירת דמויות
 • פוטומטריה (עוצמת הארה, שטף
 • גלים מחזוריים
 • התאבכות ועקיפה של גלים
 • גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום ויישומים
 • גלי קול

נושאים בפיסיקה מודרנית

 • מבנה האטום וגילוי האלקטרו
 • המודל הדואלי של הקרינה האלקטרומגנטית
 • גל דה-ברויי
 • המודל הקוונטי-הסתברותי של אור ושל חלקיקים
 • עקרון אי-הוודאות
 • מודלים של האטום (תומפסון, רתרפורד, בוהר
 • ספקטרום הפליטה הניסיוני של אטום המימן
 • ניתוח מודל האטום של בוהר (עקרון ההתאמה של בוהר
 • ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה
 • ניסוי פרנק-הרץ
 • האפקט הפוטו-אלקטרי (הסבר איינשטיין)
 • אפקט קומפטון
 • קרינת רנטגן

פיסיקה גרעינית

 • מבנה הגרעין והכוח החזק
 • תהליכים גרעיניי
 • התפרקויות רדיואקטיביו
 • אנרגיית קשר גרעינית
 • שימושים באנרגיה גרעינים
 • חלקיקים יסודיים

מכניקה של נוזלים

 • עקרון ארכימדס (כוח עילוי)
 • חוק פסקל (המכבש ההידראולי)
 • צמיגות נוזלים
 • הידרוסטטיקה , לחץ הידרוסטטי
 • הידרודינמיקה (זרימה למינרית וזרימה טורבולנטית),עקרון הנימיות
 • עקרון ברנולי
 • משוואת הרציפות

תרמודינמיקה

 • הגדרת טמפרטורה, נפח , לחץ (לחץ אטמוספירי), חום סגולי
 • התנהגות גז אידאלי באמצעות המודל הקינטי
 • חוק בויל
 • חוק גיי לוסאק
 • חוק צ'ארלס
 • החוק הראשון והחוק השני של התרמודינמיקה
 • דרכי מעבר חום
 • קיבול חום
 • דיאגרמת קרנו
 • שינויי פאזה

מבוא (בלתי פורמלי) לתורת היחסות

 • הגדרת מסה יחסותית
 • מהירות יחסותית
 • טרנספורמציית

כימיה

מבנה האטום

1.1 חלקיקים אלמנטרים- פרוטונים אלקטרונים ונויטרונים.

1.2 מסה אטומית ואיזוטופים.

1.3 מודל לואיס.

1.4 אורביטלים אטומים ומספרים קוונטים.

1.5 קונפיגורציה אלקטרונית

1.6 אלקטרוני ערכיות ואנרגיית יינון.

טבלה מחזורית ומושגי יסוד

2.1 משפחות ומחזוריות בטבלה המחזורית

2.2 מתכות ואל מתכות

2.3 יסודות s,p,d תכונות של יסודות נבחרים

2.4 התגובה הכימית ואיזון תגובות

2.5 יסודות, תרכובות ותערובות

2.6  מצבי צבירה,סקאלות טמפרטורה

 

הקשר הכימי

3.1 כלל האוקטט

3.2 קשר יוני, חומרים יוניים

3.3 יונים חד אטומיים ויונים מורכבים

3.4 נוסחה אמפירית ונומנקלטורה

3.5 קשר קוולנטי- יחיד, כפול ומשולש

3.6 אנרגיית הקשר הקוולנטי

3.7 חומרים מולקולריים וחומרים אטומריים

3.8 גאומטריה של מולקולות

3.9 אלקטרו שליליות, קוטביות של מולקולות

3.10 קשרים בין מולקולריים:קשר ואן דר ואלס, קשרי מימן

3.11 מסיסות,צמיגות וטמפרטורת היתוך ורתיחה

 

סטוכיומטריה

4.1 הקדמה: ספרות משמעותית וכתיב מדעי

4.2 מושג המול, מספר אבוגדרו

4.3 מסה מולרית וחישובים

4.4 גזים:מסה מולרית של גזים

4.5 משוואת הגזים האידאליים

4.6 השערת אבוגדרו, חישובים

4.7 תמיסות. חומרים קלי תמס וקשי תמס

4.8 תגובות שיקוע של חומרים יוניים, חישובים

4.9 ריכוז משקלי וריכוז מולרי- חישובים

 

חומצות ובסיסים

6.1 הגדרת חומצה בסיס, ברונסטד ולאורי

6.2 חומצת לואיס ובסיס לואיס

6.3 חומרים אמפוטריים

6.4 תחמוצת מתכתית ואל מתכתית

6.5 יון אוקסיד, פראוקסיד וסופראוקסיד

6.6 מים כחומצה ובסיס, קבוע הדיסוציאציה של המים

6.7ריכוז יוני הידרוניום

6.8 סקאלת Ph

 

קינטיקה ותרמודינמיקה

7.1 אנרגית תגובה ושינויים באנתלפיה

7.2תגובה אקסותרמית ואנדותרמית

7.3 הפחמימן- רווי, בלתי רווי, ציקלי וארומטי

7.4 נגזרות הלוגניות

7.5 שווי משקל כימי, קבוע שיווי משקל

7.6הפרעות לשיווי משקל, עקרון לה- שטלייה

 

כימיה אורגנית

8.1 היברידיזציית פחמן

8.2 איזומריזציה גיאומטרית ואופטית

8.3 הפחמימן, רווי, בלתי רווי, ציקלי וארומטי

8.4 נגזרות הלוגניות

8.5 פנולים

8.6 אתרים

8.7 אתרים

8.8 אלדהידים וקטונים

8.9 חומצות קרבוקסיליות ונגזרות

8.10 נומנקתטורה של תרכובות אורגניות

8.11 תגובות חשובות בכימיה אורגנית

8.12 תרכובות אורגניות ביולוגיות: פחמימות, ליפידים, חלבונים, חומצות

ביולוגיה

מבוא

1.1 המאפיינים של המערכות הביולוגיות

1.2 המקצועות המדעיים

1.3 מתודולוגיה

1.4 ההיסטוריה של הביולוגיה

1.5 ציוני דרך, מדענים וחוקרים פורצי דרך

1.6 טוקסונומיה, היררכיה בעולם הצוחח והחי, מחד תאאיים לרב תאיים

1.7 האורגניזם החי

1.8 גורמים ביוטיים ואביוטיים

1.9 עקרונות הרביה בצומח ובחי

1.10 התפתחות היצורים הרב תאיים- מהאוקינוסים להומוספיינס

האורגניזם החי

2.1  חד תאים, בקטריות וצחאנו בקטריות

2.2 רב תאיים

2.3 צמחים, מבנה ופיזיולוגיה

2.4 פטריות

2.5 בע"ח

2.6 פרוטוזואות

2.7 נמטודות וצסטודות

2.8 חסרי חוליות

2.9 חוליתניים

2.10 יונקים

 

הביולוגיה של התא

3.1 תיאוריית התא

3.2 המבנה הכימי של התא

3.3 חומרים אורגניים בתא: חלבונים, ח.גרעין, סוכרים, שומנים

3.4תאים פרוקיוטיים ואיאוקרוטיים

3.5 הממברנה הביולוגית

3.6 שלד התא

3.7 מעבר חומרים אל ומהתא: דיפוזיה, אוסמוזה, העברה אקטיבית, אנדו ואקסוציטוזיס

3.8 מעגלי אנרגיה

3.9 ד.נ.א, ר.נ.א : תרגום, שיעתוק ויצירת חלבונים

3.10 גרעין התא

3.11 מחזור התא: בקרה וחלוקה

3.12 התמיינות

 

אבולוציה

4.1 היוצרות התא החי

4.2 עדויות גיאולוגיות ופליאונטולוגיות

4.3 התיאוריה של צ'ארלס דארווין

4.4 האבולוציה בעולם הצומח

4.5 האבולוציה בבע"ח

האבולוציה בבני האדם4.6

 

פיזיולוגיה ואנטומיה

5.1 הומיאוסטזיס

5.2 מבנה השלד

5.3 מערכת הנשימה

5.4 מערכת הלב וכלי הדם

5.5 מערכת הלימפה

5.6 תזונה ומערכת העיכול

5.7 מערכת העצבים

5.8 הורמונים ובקרה הורמונלית

5.9 מערכת המין והשתן

5.10 מבוא לאמבריולוגיה והיסטולוגיה

 

גנטיקה

6.1 שונות ותורשה

6.2 פנוטיפ וגנוטיפ

6.3 התבטאות הגן

6.4 כרומוסומים ופלסמידים

6.5 ד.נ.א מיטוכונדריאלי

6.6 מיוזה

6.7 סגרגציה וריקומבינציה בתא דיפלואידי

6.8 חוקי מנדל

6.9 שונות תורשתית ולא תורשתית

6.10 מוטציות

6.11 גנטיקה של אוכלוסיות

6.12 גנטיקה רפואית

 

אקולוגיה

7.1 מושגי יסוד : פירמידת המזון, אטמוספירה, ביוספירה, גורמים ביוטיים ואביוטיים

7.2 החיים בביוספירה וגורמים משפיעים

7.3 אוכלוסיות ע"פ כדור הארץ

7.4 שינויי האקלים, גורמים, השפעות והשלכות

הסמל של צבא הגנה לישראל

הקורס מוכר לשימוש בכספי הפיקדון לחיילים משוחררים.