מכינה ללימודי רפואה

ישראלים רבים לומדים את מקצועות הרפואה השונים בארצות מרכז ומזרח אירופה בתוכניות לימוד בשפה האנגלית. באירופה, לא מתקיימת בחינה פסיכומטרית.

סינון המועמדים באירופה נעשה באמצעות בחינות כניסה במקצועות המדעיים. לבחינות הכניסה תפקיד כפול:
*סינון ודירוג המועמדים
*קביעת רמת סף מספקת במקצועות המדעיים

הסיבה לקביעת רמת סף היא שחלק ניכר מהקורסים של שנה א’ ברפואה ובווטרינריה נסמך על לימודי המדעים מביה”ס התיכון.

חשוב להדגיש שקורס הכנה לבחינות הכניסה לרפואה תכליתו אינה רק לעבור את משוכת בחינת הקבלה. זהו נדבך חשוב להצלחה בשנת הלימודים הראשונה.

בשנה זו נלמדים מקצועות המבוא המדעיים והקורס מקנה ידע מקצועי ובנוסף, אסטרטגיות והרגלי למידה נכונים.

הקורס מוכר לשימוש בכספי הפיקדון לחיילים משוחררים.